Het doel voor deze groep is het aanbieden van een gezonde vrijetijdsbesteding, de sfeer, de contacten met trainers, het ontmoeten van nieuwe mensen zodat het voor henzelf (en dikwijls ook hun naaste omgeving) een groter gevoel van eigenwaarde geeft.

Regelmatig herhalen van oefeningen tijdens een training geeft de zwemmer meer zekerheid.
Ook is het de bedoeling dat elk individu met een verstandelijke beperking gaat zoeken naar zijn eigen grenzen en zal trachten deze grenzen langzamerhand te verleggen.
Hierbij zal steeds respect getoond worden voor hun eigenheid en hun mogelijkheden.

Centraal staat de beleving van het hele sportgebeuren. De beleving (het recreatieve) gaat steeds boven de prestatie (het competitieve). D.w.z. iedereen presteert naar eigen niveau en eigen mogelijkheid, maar niet te vergeten: het plezier staat voorop.