Kinderen die het Sterrenplan hebben doorlopen, of nieuwe leden met voldoende zwemvaardigheid
(minimaal B of C) krijgen bij deze groep de basistechnieken van de wedstrijd zwemslagen aangeleerd, zodat zij aan zwemwedstrijden mee kunnen doen.

Er wordt aandacht besteed aan:
- het verfijnen van de volgende zwemslagen: schoolslag, borstcrawl, rugcrawl en de vlinderslag.
- de startprocedure en keerpunt technieken
- estafettes

Tijdens deze trainingen worden er diverse hulpmiddelen gebruikt, zoals o.a. een plank, pull-boy
en zoomers. U krijgt van de train(st)er te horen wanneer deze hulpmiddelen aangeschaft dienen
te worden.

Vereiste: minimaal B diploma
Leeftijd: variërend tussen 8 en 12 jaar

Er is de mogelijkheid om 3x per week te trainen, dit is echter niet verplicht. Voor een goede
doorstroming naar de (jeugd)wedstrijdploeg is dit wel wenselijk.

Trainingstijden:
Maandag: 18.00 – 18.30 uur
Woensdag: 17.30 – 18.30 uur
Vrijdag: 17.30 – 19.00 uur